Mitarbeitende in der Suptur

Service-Telefon: (030) 25 81 85-100
Fax (030) 25 81 85-109
E-Mail: leitung@kkbs.de

Alexander Brodt-Zabka

Pfarrer für Gemeinschaftsaufgaben
Telefon: (030) 25 81 85-121
a.brodt-zabka@kkbs.de

Friederike von Kirchbach

Funktionspfarrerin im Kirchenkreis Stadtmitte
Telefon: (030) 25 81 85-113
f.vonkirchbach@kkbs.de

Christiane Bertelsmann

Pressesprecherin
presse@kkbs.de

Katharina Pfuhl

Öffentlichkeitsarbeit
k.pfuhl@kkbs.de

Florian Wilcke

Pfarrer für Gemeinschaftsaufgaben
Telefon: (030) 25 81 85 116
f.wilcke@kkbs.de